Το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» περιλαμβάνει ένα κύκλο επιστημονικών παρουσιάσεων και εργαστηρίων κατάλληλα προσαρμοσμένων στο ηλικιακό επίπεδο των συμμετεχόντων χωρίς όμως να αλλοιώνεται η επιστημονική διάσταση τους.

Kavala, Greece
(0030) 2510 83 13 88
info@kidsuniversity.com

26 Δράσεις

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις & εργαστήρια, από το 2014 μέχρι και σήμερα

2280 Απόφοιτοι

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα από την Α’ έως και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.

30 Εισηγητές

πανεπιστημιακού επίπεδου σε διάφορες θεματικές της επιστήμης και της τέχνης

Τι είναι το «Πανεπιστήμιο Παιδιών»?

Το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» είναι μια σειρά καινοτόμων εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από εισηγητές πανεπιστημιακού επίπεδου σε διάφορες θεματικές της επιστήμης και της τέχνης για την απόκτηση γνώσεων και την ανάδειξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων των μαθητών και την ενίσχυση της φιλομάθειας.
Επικοινωνία

Σκοπός του
προγράμματος

είναι η παροχή κινήτρων στους μαθητές – πέραν από τα προσφερόμενα μέσω του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου – ώστε να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους , να ασχοληθούν με αυτές και να γνωρίσουν νέα πεδία γνώσης. Η ανακάλυψη της κλίσης του παιδιού και η ενασχόληση πάνω σε αυτό, συμβάλλει θετικά στην πνευματική και ψυχική του ανάπτυξη. βάσει της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.

Τι
περιλαμβάνει

Το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» περιλαμβάνει ένα κύκλο επιστημονικών παρουσιάσεων και εργαστηρίων κατάλληλα προσαρμοσμένων στο ηλικιακό επίπεδο των συμμετεχόντων χωρίς όμως να αλλοιώνεται η επιστημονική διάσταση τους.

Οι ηλιακές ομάδες στις οποίες απευθύνεται η εν λόγω δράση αφορά μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα από την A’ έως και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.

Πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστήμιου Παιδιών για την περίοδο 2018- 2019.

Δράσεις '18 - '19

Kids University